جستجو نمايشگاه ها

نمایشگاه ها

...

نجواي خطوط

قبلی

نمايشگاه گروهي آثار خوشنويسي و نقاشيخط

مشاهده جزییات
به زودي

به زودي

فعلی

به زودي

به زودي

بعدی

درباره نگارخانه آتشــزاد

نمايشگاهها هميشه فرصتي بوده اند تا در فضاي ارتباطي نزديک ، امکان رويارويي هنرمندان با جامعه را فراهم آورند؛ و نيز مجالي بوده اند براي ارائه  تلاش هاي عملي و نظري، که هر هنرمندي آثار خود را به قصد نمايش و فروش، يا از منظر نقد و بررسي در ديدگاه مردم قرار ميدهد؛ مردمي که صاحبان اصلي دستاوردهاي هنري اند و مخاطبين حقيقي هنرمند. و در اين خاستگاه عرضه و تقاضا، کم و کيف رشد و چگونگي نگرش و توفيق هنرمند نيز به محک ارزيابي مي نشيند.

از اين روي، کانون هاي فرهنگي هنري، با رويکرد ها و انگيزه هاي خاص خود، با فرايندي عميق و کاربردي اجتماعي، در واقع، مراکز اصلي مبادلات فکري، خلاقيت و نوآوري در جهان امروز به شمار ميروند و بر اين اساس، در ارتقاء فرهنگ جوامع جايگاهي رفيع دارند.

بر پايه چنين بينشي بود که نگارخانه آتشــزاد در سال 1380 خورشيدي  فعاليتهاي خود را آغاز کرد و بر آن شد تا به عنوان ميعادگاه مهر ، هنر و انديشه ، با اجراي برنامه هاي مناسب، زمينه ارائه آثار برتر هنرمندان شايسته اي را که سرشار از تواناييها ، خلاقيت ها و استعداد هاي پر بار هستند و با کيمياي دانش و دل ، در طرح و حجم و رنگ ، و سبک هاي مختلف و تکنيکهاي تخصصي خود ، در امتداد سنت تا مدرنيته، آثار ارزشمندي را آفريده اند، فراهم آورد.

حاصل اين نگرش و تلاش، برگزاري نمايشگاههاي موفق و مختلف فردي و جمعي اساتيد و هنرمندان گرانقدر و صاحب نام معاصر و همچنين ديگر استعدادهاي جوان اين مرز و بوم ، از سالهاي گذشته تا به امروز در اين گالري بوده، که طي آن، هر يک، در حد ذوق و توان خويش، نماد هاي بديعي از افق هاي پندار، زيبايي، عشق و عرفان را در بستر جستجو، انگيزه و ادراک خود، در معرض ديد علاقمندان و شيفتگان آثار خويش قرار داده اند.

و اکنون نيز با نگاهي به گذشته و چشم اندازي به افق هاي پيش رو ، موجب مباهات است چنانچه توانسته باشيم اين مرکز هنري را به مکاني براي مشتاقان و پژوهندگان زيبايي انديشه و انديشه هاي زيبا بدل کنيم، که ايجاد و گسترش ارتباط با جامعه هنري و بهره گيري از ظرفيتها، همدلي ها، خلاقيت ها و حمايتهاي قشر فرهيخته هنرهاي تجسمي معاصر را بر اساس اهداف تعريف شده و به موازات فعاليتهاي آموزشي، وجهه همت خويش قرار داده است.

شايان ذکر است امروزه، کارنامه موفق يک گالري، بي ترديد، در گرو نگرشي عميق و گسترده به عرصه هاي موجود و رويداد هاي روز در زمينه فعاليت هاي مرتبط در کشور، منطقه ، بلکه جهان است ؛ و جداي از نقش مديريتي و پيش بيني امکانات زير بنايي و دسترسي به اخبار و اطلاعات به روز، بايستي به راهکارهاي لازم در جذب هر چه بيشتر هنرمندان نيز نيک انديشيده شود و ديگر مولفه هاي اين توفيق ، به ويژه گسترش طيف مخاطبان هنر دوست ، ارتباط بيشتر با تشکل ها و مراکز دست اندر کار آکادميک و اجرايي، رويکرد جدي تر به جايگاه مجموعه داران و نظاير آن هم از نظر دور نماند.

ستايش هنر و تجليل از هنرمندان و تلاشگران اين وادي ناپيدا کرانه هميشه سبز، همچنان باور ماندگار ماست...

در حال بارگذاري...